همه ی محصولات

12مجموع 18 محصول
کشش مفتول کشش مفتول کشش انواع مفتول زیر یک میلیمتر
توری پلی پروپیلن توری پلی پروپیلن توری پلی پروپیلن در اندازههای مختلف
فیلتر مش پلی پروپیلن فیلتر مش پلی پروپیلن فیلتر مش پلی پرو پیلن در صنایع تهویه
پیش فیلتر فلزی(قابل شستشو) پیش فیلتر فلزی(قابل شستشو) پیش فیلترفلزی (فیلتر قابل شستشو )جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار در دستگاههای هوا ساز ، ایرواشر ،کمپسور ها و توربینها
رینگ نگه دارنده کاتالیزور رینگ نگه دارنده کاتالیزور رینگ نگه دارنده کاتالیزور انواع خودرو
فیلتر درب موتور پیکان فیلتر درب موتور پیکان فیلتر درب موتور پیکان و روا
توری واشر گلویی اگزوز توری واشر گلویی اگزوز انواع توری گالوانیزه و استیل جهت مصرف در واشر گلویی اگزوز
12مجموع 18 محصول