صنایع تهویه

تولید پیش فیلتر فلزی از جنس استیل ، آلومینیوم و گالوانیزه قابل شستشو با طول عمر بالا و عملکرد بسیار عالی در اندازههای مختلف

تولید فیلترهای کفی پلیتد (پانل ) پیش فیلترهای با الیاف مصنوعی (منسوج نبافته )

تولید پیش فیلتر الیاف شیشه ای در اندازههای مختلف.

مصرف این فیلترها عموما در دستگاههای هواساز، ایرواشر،پکیج ، کمپرسورها ، توربینها ، مدخل ورودی کارخانه جات ، کورهها ، اطاق رنگ و ....

1مجموع 4 محصول
پیش فیلتر الیاف شیشه ای پیش فیلتر الیاف شیشه ای پیش فیلتر الیاف شیشه ای
فیلتر مش پلی پروپیلن فیلتر مش پلی پروپیلن فیلتر مش پلی پرو پیلن در صنایع تهویه
پیش فیلتر فلزی(قابل شستشو) پیش فیلتر فلزی(قابل شستشو) پیش فیلترفلزی (فیلتر قابل شستشو )جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار در دستگاههای هوا ساز ، ایرواشر ،کمپسور ها و توربینها
فیلتر کفی پلیتد (پانل) فیلتر کفی پلیتد (پانل) فیلترهای کفی پلیتد (پانل ) پیش فیلترهای با الیاف مصنوعی (منسوج نبافته )
1مجموع 4 محصول