نفت و گاز و پتروشیمی

طراحی و ساخت انواع دمیسترپد و فیلتر الیمیناتور در اندازه های مختلف

از جنس استنلس استیل با گریدهای304،431،316،316L  

و نخهای پلی پرو پیلن و ساخت فیلترهای سپراتور در صنایع نفت گاز و پتروشیمی

1مجموع 2 محصول
دمیستر دمیستر دمیستر پد فیلتر جدا کننده مایعات جهت مصرف در انواع سپراتور و برج تقطیر
میس الیمیناتور میس الیمیناتور میس الیمیناتور طبق نقشه و در اندازههای مختلف و مطابق با استانداردهای جهانی تولید میگردد.
1مجموع 2 محصول