صنایع مفتولی

کشش مفتول زیر یک میلیمتر ، انواع سیم استیل ،304 ،316 ،321 و ... ، گالوانیزه ، نخ پلی پرو پیلن

1مجموع 1 محصول
کشش مفتول کشش مفتول کشش انواع مفتول زیر یک میلیمتر
1مجموع 1 محصول