صنایع تهویه

تولید پیش فیلتر فلزی از جنس استیل ، آلومینیوم و گالوانیزه قابل شستشو با طول عمر بالا و عملکرد بسیار عالی در اندازههای مختلف

تولید فیلترهای کفی پلیتد (پانل ) پیش فیلترهای با الیاف مصنوعی (منسوج نبافته )

تولید پیش فیلتر الیاف شیشه ای در اندازههای مختلف.

مصرف این فیلترها عموما در دستگاههای هواساز، ایرواشر،پکیج ، کمپرسورها ، توربینها ، مدخل ورودی کارخانه جات ، کورهها ، اطاق رنگ و ....

1مجموع 4 محصول
پیش فیلتر فلزی(قابل شستشو) پیش فیلتر فلزی(قابل شستشو) پیش فیلترفلزی (فیلتر قابل شستشو )جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار در دستگاههای هوا ساز ، ایرواشر ،کمپسور ها و توربینها
پیش فیلتر الیاف شیشه ای پیش فیلتر الیاف شیشه ای پیش فیلتر الیاف شیشه ای
فیلتر کفی پلیتد (پانل) فیلتر کفی پلیتد (پانل) فیلترهای کفی پلیتد (پانل ) پیش فیلترهای با الیاف مصنوعی (منسوج نبافته )
فیلتر مش پلی پروپیلن فیلتر مش پلی پروپیلن فیلتر مش پلی پرو پیلن در صنایع تهویه
1مجموع 4 محصول