پیش فیلتر فلزی

9 / 10
از 2 کاربر

پیش فیلتر فلزی (قابل شستشو)

تعریف :

 هواسـاز دستگـاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع  سرمایش و گرمایش کنترل می کند .هواسـازهامعمولا جعبـه فلـزی بزرگـی شامــل , دمنـده , کویـل های سرد وگرم, محفظه فیلتر,صداگیر و دمپر می باشند .

توضیحات :

هواسازهاعموما به مجرای کانالی سیستم های تهویه مطبوع ,یعنی جایی که هوای برگشتی ساختمان باید به آنجا رود قرار دارند.گاهی نیز هواساز, هوای تازه و هوای برگشتی را از فضای داخل ( بدون کانال ) دریافت می کنند.

هواسازهای کوچک دارای فیلتر هوا , کویل و دمنده می باشندوتحت عنوان ترمینال یونیت معرفی می شوند.این ترمینال یونیت های ساده را کویل دمنده یا فن کویل می گویند . هواسـازهای بزرگتـردر شرایـط استفـاده 100% هـوا رااز بیـرون می گیرنـد و هیچ هوای برگشتی به آنها وارد نمی شود.هواسـازهای طراحــــی شده برای بیـرون ساختمان در روی پشت بام نصب می شود و به یونیت های پشت بامی معروفند.

اجزاء تشکیل دهنده :

فن یا هواکش

پیش فیلتر فلزی

کویل های گرمایش و سرمایش

رطوبت زن

و تجهیزات کنترلی

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :