سپراتور

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از برگترین دغدغه های هر پالایشگاهی دفع پسماند نفتی است .این پسماند به دلیل ترکیبات خاصی که داراست بسیار تخریب کننده محیط

زیست بوده و سازمان محیط زیست تاکید فراوانی بر تصفیه این پسماند یا لجن دارد.

فرآیند تصفیه لجن به این صورت میباشد که پسماند نفت با بشکه به محل انتقال میابد.سپس لجن وارد سانتریفیوژ شده و سانتریفیوژ لجن را به

سه فاز نفت ، اب ، و مواد جامد جدا  میکند.

دستگاه سانتریفیوژ خود ساخته شده از سپراتور میباشد که سپراتور محل استفاده دمیستر میباشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :